Начало / Международна дейност / EРАЗЪМ+ Партниращи страни (извън ЕС) / Мобилност на персонала за преподаване и обучение / Кандидатстване

Кандидатстване

 При кандидатстване за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, преподавателите и служителите подават следните документи:

 
1. Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo и се изпраща по мейл на адрес: aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206, ЦМДМ в посочения срок.

2. Сертификат или друг документ удостоверяващ владеене на чужд език.