Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 49 (2016) / Брой 1

Брой 1

 

 

 • Методика за формиране на енергийно ефективни жилищни територии

В. Манева, В. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Етика на устойчивото развитие на отдиха и туризма по Българското Черноморие

Ил. Еврев 

(пълен текст PDF)

 

 • ГИС в устройственото планиране

Д. Калоянов

(пълен текст PDF)

 

 • Концептуален модел за приложение на ГИС в устройственото планиране

 Д. Калоянов

(пълен текст PDF)

 

 • Откритото обществено пространство като синтез на материални и духовни ценности и градивен елемент на градския ландшафт

П. Александрова

(пълен текст PDF)

 

 • „Белите петна“ в градската структура – урбанистични алтернативи за намеса

В. Симеонова

(пълен текст PDF)

 

 • Още за пространственото развитие и неговото планиране

В. Иванов, Ал. Слаев

(пълен текст PDF)

 

 • Формиране и развитие на медийните паркове

И. Недялков

(пълен текст PDF)

 

 • Медийните паркове като системи за устойчиво развитие

И. Недялков 

(пълен текст PDF)

 

 • История на говедовъдните сгради и комплекси в България. Изисквания, решения и проблеми

Вл. Митрев

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни тенденции и решения на говедовъдните сгради и комплекси в световната практика

Вл. Митрев

(пълен текст PDF)

 

 • Тенденции в изграждането на детските заведения

Сн. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Европейски алтернативи за обновяване на следвоенните жилищни комплекси, строени по индустриализирани технологии

М. Нанова

(пълен текст PDF)

 

 • Основни проблеми на индустриално изградените жилищни комплекси

А. Енкин

(пълен текст PDF)

 

 • Типология на жилищните комплекси от затворен тип

Ир. Спиридонова

(пълен текст PDF)

 

 • Свещената геометрия и нейните проекции в пространственото и времевото изкуство

Ан. Метева

(пълен текст PDF)

 

 • Метафората и символиката в музиката и архитектурата

Ан. Метева

(пълен текст PDF)

 

 • Връзката между интериора и околната среда при еднофамилната жилищна сграда в архитектурата на модернизма

Пл. Михайлов

(пълен текст PDF)

 

 • Студентски проекти със социална насоченост

Д. Власарев

(пълен текст PDF)

 

В. Дончев

(пълен текст PDF)