Начало / Прием / Чуждестранни граждани / Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в УАСГ

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в УАСГ

Признаването на висше образование, придобито в чужбина и на периоди на обучение в чуждестранни висши училища е В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 и съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (Обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 2009 г., изм., бр. 79 от 2009 г., изм. и доп. бр. 59 от 2010 г., бр. 102 от 2011 г. изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.).

Признаването важи САМО за продължаване на образование в УАСГ (специалност, магистърска програма, специализация или докторантура) и НЕ осигурява права, които може да бъдат ползвани в отношенията с трети страни (например за правоспособност и практикуване на професия, пред друг университет и т.н.).

Подаването на документите се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице в УАСГ или по електронен път.