Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 21.02.2020 г.

14.01.2020

 ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.13 от ППЗДС и на основание Заповед №9/09.01.2020г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.“Христо Смирненски“№1, Източно крило, ет.5, офис №10, с площ от 21 кв.м. при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №2: гр.София, бул.“Христо Смирненски“№1, Нова сграда, корпус Б, ет.8, офис с площ 15 кв.м. при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №3: гр.София, район „Студентски град“, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м – кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 11.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №4: гр.София, район „Студентски град“, подблоково партерно помещение /част от бивш студентски стол/ в блок 61, вх.Б, помещение №1 с площ от 72.36 кв.м за склад при начална месечна наемна цена – 4.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №5: гр.София, район „Студентски град“, подблоково партерно помещение /част от бивш студентски стол/ в блок 61, вх.Б, помещение №3 с площ от 69.44 кв.м за склад при начална месечна наемна цена – 4.00лв./кв.м. с ДДС.
   

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

 1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
 2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
 3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
 4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
 5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 20.01.2020г. срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 14.02.2020г.

Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №3 е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.

Депозитът за участие в търга за останалите обекти е в размер на 300 лв. /триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 17.02.2020г.
Оферти за участие в търга се подават в срок до 20.02.2020г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.
Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.
Търгът ще се проведе на 21.02.2020г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.
Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.