Home / About the University / University News /

Връчване на дипломи на студенти от СФ

08.05.2018

Уважаеми колеги, церемонията по връчването на дипломите на дипломиралите се студенти към СФ през януарската сесия на 2018г., ще се проведе на 25.05.2018г. (петък) в Аула “Максима”
от 11.00 часа.Source: Деканат на СФ