Home / About the University / University News /

ПОКАНА

10.05.2018, Председател на ОС

 За участие в заседание на ОС на УАСГ

 На основание на чл. 28 от ЗВО и чл. 1 от Правилника на УАСГ

СВИКВАМ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на УАСГ за заседание на 29 май (вторник) 2018 г. от 14.00 ч. в зала АУЛА-МАКСИМА.