Home / About the University / University News /

Награда "Икар"за разработен научен продукт

21.05.2018, Л. Здравков

Членовете на катедра "МДПК" са щастливи да съобщят, че в тазгодишното издание на конкурса „ИН-5“, организиран от Българска Стопанска Камара https://www.bia-bg.com/news/view/24223/, техният колега доц. д-р инж. Цветан Георгиев бе удострен със статуетка „Икар“ и вписване в Почетната книга на БСК в категория „Интелект“ за разработения научен продукт „CBF-MB“.
Системата за сеизмично осигуряване на сградни конструкции „Вертикални връзки с модифицирани диагонали (CBF-MB)“ е разработена в УНИЛ към катедра "МДПК" на Строителен факултет на УАСГ. Системата бе популяризирана посредством европейския проект "INNOSEIS - Валоризация на иновативни противоземетръсни системи" www.innoseis.ntua.gr след 18 месечна работа. В колектива участваха доц. Цветан Георгиев, д-р инж. Димо Желев, инж. Лора Райчева и проф. Николай Рангелов.
Колективът на катедра "МДПК" вярва, че чрез своята работа в преподавателската и научно-приложната област, дава своя принос в решаването на значими за обществото проблеми, между които е и намаляването на сеизмичния риск.

Photo Gallery

  • Награждаване
  • Статуетка
  • СтатуеткаSource: катедра "МДПК"