Home / About the University / University News /

Заповед на Ректора във връзка с COVID-19

09.03.2020, Ректорат

Във връзка с горепосочения вирус и създадената обстановка, моля прочетете прикачения файл.