Home / About the University / University News /

Проведе се Национална кръгла маса под надслов „Експерименталното сеизмично инженерство в България - състояние и перспективи"

30.03.2022

Днес, в рамките на Архитектурно-строителна седмица 2022, се проведе Национална кръгла маса под надслов „Експерименталното сеизмично инженерство в България - състояние и перспективи".

Photo Gallery


 Форумът бе организиран от УАСГ, Националния център по сеизмично инженерство и Камарата на строителите в България. Сред присъстващите бяха и Старши експерт МОН, зам.-министърът на МРРБ, експерти от НАТО България, КСБ, КИИП, София Тех парк и други.

Фокус на презентациите и дискусиите беше разработеният Идеен инвестиционен проект за изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство.