Home / About the University / University News /

Престижна награда на докторант от УАСГ
13.12.2018
Строителен инженер е носител на докторантската стипендия за 2019 г.
Обява за конкурс
28.11.2018
Наемане на млад учен към проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ...
Церемонията по връчване на дипломите на Строителен факултет
26.11.2018, Д. Динев
Церемонията по връчване на дипломите на дипломираните инженери по специалност ССС, кратка магистърска програма УПС, кратка ...
Source: Деканат СФ
Програми за обучение в Институт фон Карман
17.09.2018
Краткосрочни и дългосрочни програми за обучение в Институт фон Карма за динамика на флуидите, Брюксел, Белгия. Онлайн кандидатстване: ...
Source: МОН
Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD
17.09.2018
 Германската служба за академичен обмен (DAAD) , съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставят ...
Source: ЦМДМ
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.
03.09.2018
Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната ...
Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения
27.08.2018, Д. Динев
ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
Допълнителен прием
24.07.2018
Информация за допълнителния прием за учубната 2018/2019 година може да намерите в прикачения файл.
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7