Начало / За Университета / Университетски новини /

Материали по конкурс за "професор" към катедра "Градоустройство" при Архитектурен факултет

28.08.2018

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 33 / 17.04.2018 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 211 / 27.04.2018 г. В приложените материали са представени документите на единствения кандидат - доц. д-р арх. Валери Иванов.Източник: Деканат на АФ