Начало / За Университета / Университетски новини /

Документи на кандидатите за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г.

26.11.2019, Д. Недялков

В деловодството са постъпили документите на 6 (шест) кандидата за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г.

Подадени са документи както следва:
1. вх. №2633/25.11.2019 г. от проф. д-р инж. Милчо ЛЕПОЕВ – платформа за бъдеща дейност; творческа автобиография - документите отговарят на изискванията на Правилника за устройство и дейност на УАСГ;
2. вх. №2635/25.11.2019 г. от проф. д-р арх. Иван ДАНОВ – платформа за бъдеща дейност; творческа автобиография; номинация от Факултетен съвет на Архитектурен факултет - документите отговарят на изискванията на Правилника за устройство и дейност на УАСГ;
3. вх. №2637/26.11.2019 г. от проф. д-р инж. Фантина РАНГЕЛОВА – платформа за бъдеща дейност; творческа автобиография - документите отговарят на изискванията на Правилника за устройство и дейност на УАСГ;
4. вх. №2638/26.11.2019 г. от проф. д-р инж. Иван МАРКОВ – платформа за бъдеща дейност; творческа автобиография - документите отговарят на изискванията на Правилника за устройство и дейност на УАСГ;
5. вх. №2641/26.11.2019 г. от проф. д-р инж. Юлиан ТОТЕВ - платформа за бъдеща дейност; творческа автобиография - документите отговарят на изискванията на Правилника за устройство и дейност на УАСГ;
6. вх. №2643/26.11.2019 г. от доц. д-р инж. Георги ИВАНОВ – платформа за бъдеща дейност; творческа автобиография - документите отговарят на изискванията на Правилника за устройство и дейност на УАСГ.
Кандидатите за Ректор на УАСГ са подредени по реда на подаване на документите в деловодството.
Всички кандидати за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г. са дали съгласие за публикуване на предоставените от тях документи на сайта на УАСГ.
Комисията провери подадените документи на кандидатите и по още две позиции: безсрочен трудов договор към УАСГ и ненавършени 65 (шестдесет и пет) години към датата на подаване на документите.

КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Документите, подадени от всички кандидати за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г. да бъдат публикувани на сайта на УАСГ и информационното табло пред преподавателския стол, при спазване изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД.
2. Редът за представяне на платформите за бъдеща дейност (програмите за управление на университета) от кандидатите за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г. по време на обсъжданията на Общото събрание на 11.12.2019 г., както и подреждането им в изборната бюлетина ще се определи чрез жребий между всички кандидати на 02.12.2019 г. (понеделник) от 1130 ч. в кабинета на Комисията по избори (до Аула “Максима”).

 Източник: Комисия по Избори 2019