Начало / За Университета / Университетски новини /

Кръгла маса на тема „Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Република България“

03.12.2019

На 28 и 29 ноември 2019 г. в Заседателната зала на Ректората на УАСГ се състоя кръгла маса на тема „Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Република България“, организирана от УАСГ и ДАМТН.

Фото галерия


Събитието бе открито от инж. Петър Горновски – Председател на ДАМТН. Встъпителни думи бяха произнесени от проф. Иван Марков – Ректор на УАСГ и от г-жа Христина Христова - парламентарен секретар и член на политическия кабинет на госпожа Марияна Николова заместник министър – председател по икономическата и демографската политика на Република България.
Темите на докладите и дискусиите бяха насочени по следните направления:
- анализ на законодателството, свързано с язовирите;
- техническото и експлоатационното състояние на язовирите в Република България;
- управлението на язовирите и превенция за защитата от настъпване на неблагоприятни събития върху живота и здравето на хората и околната среда.

С доклади от страна на УАСГ участваха проф. Славейко Господинов, проф. Димитър Кисляков, проф. Пеньо Пенев, доц. Виктор Ташев, доц. Иван Кунчев, доц. Венци Божков, доц. Тодор Костадинов и доц. Ангел Захариев.

В Кръглата маса активно участие взеха представители на академичния състав на Хидротехнически и Геодезически факултет на УАСГ, както и представители на: Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и дирекции „КИС“; Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция „Национална сигурност“; Национален институт по метеорология и хидрология, Военна академия „Георги Сава Раковски“, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Национално сдружение на общините в Република България; Варненски свободен университет „Черноризец храбър“; Български национален комитет по големите язовири, Асоциация на операторите на малки язовири и съоръжения; НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“; „Напоителни системи“ ЕАД; неправителствени организации; представители на бизнеса; Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при ДАМТН.
Кръглата маса приключи с решение, крайните резултати от дискусиите, предложенията и резолюциите да бъдат представени на вниманието на вицепремиера г-жа Марияна Николова, патрон на събитието.