Начало / За Университета / Университетски новини /

УАСГ ИНИЦИИРА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН ХЪБ В СТРОИТЕЛСТВОТО

03.12.2019

На 2 декември 2019 г. в Заседателната зала на Ректората на УАСГ се проведе кръгла маса на тема:

1. Създаване на дигитален хъб в строителството и строителната индустрия.

2. BIM технологиите – поглед и реализация сега и в бъдещето.

Фото галерия


Присъстваха представители на академичния състав на УАСГ, както и на МРРБ, КСБ, София Тех Парк, АПИ, БИС, строители и проектанти.

Ректорът на УАСГ – проф. Иван Марков, изнесе встъпителна в темата презентация, в която предложи и мястото на Университета в процеса на дигитализация на строителния бизнес.

Всеки един от изказалите се изрази задоволството си от инициативата на УАСГ да организира този форум. Отчете се настоящото положение на разглежданите проблеми в България, Европа и света. Осветлиха се различни аспекти по проблемите на въвеждането на цифровизацията.

Всички присъстващи се обединиха около тезата, че тръгвайки по пътя на цифровизацията, ще е необходимо иновативно образование и творческо сътрудничество между бизнеса и висшето образование и по-специално с УАСГ.

Бяха уточнени следващите стъпки – работни срещи в КСБ и МРРБ, в които представители на УАСГ ще бъдат неотменна част.