Начало / За Университета / Университетски новини /

Заповед на Ректора на УАСГ

27.03.2020

Скъпи студенти, преподаватели и служители,


В момента светът преживява криза с мащаби, каквито не познава след края на Втората световна война. Във връзка с разпространението на коронавируса Covid-19, на 13 март 2020 г. в страната бе въведено Извънредно положение.

На 23 март 2020 г. Народното събрание на Р. България гласува специален закон, който урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на страната.
Първостепенна задача на Ръководството на УАСГ е да запази живота и здравето на студентите, преподавателите и служителите си. Непрекъснато следим и анализираме епидемичната обстановка у нас и в чужбина и предприемаме необходимите действия.

Призовавам Ви, в името на здравето на Вас и Вашите близки, приятели, познати и непознати, да спазвате стриктно заповедите и указанията на държавните и общински власти.
Моля да спазвате и заповедите и инструкциите на Ръководството на Университета относно реда за достъп до сградите на УАСГ.

Приканвам Ви, по време на принудителната изолация, да използвате наличната платформа за електронно обучение (https://e-learn.uacg.bg/) за провеждане на консултации, обяснения и корекции на курсови задачи и проекти.

Убеден съм, че с общи усилия ще успеем да преодолеем създалата се сложна ситуация и скоро ще се върнем към нормалния учебен процес.
Призовавам Ви към солидарност и взаимна помощ.
На Вас и Вашите семейства желая здраве и силна воля за преодоляване на трудностите.

 

Ректор на УАСГ
Проф. д-р инж. Иван МарковИзточник: Ректорат на УАСГ