Начало / За Университета / Университетски новини /

Обява за конкурс за наемане на лаборант Строителна лаборатория

06.10.2020

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 Повече информация може да намерите в прикачения файл.