Начало / За Университета / Университетски новини /

КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН

28.10.2020

.ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН(ПОСТДОКТОРАНТ) КЪМПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАУСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА –ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Повече информация може да намерите в прикачените файлове.