Начало / За Университета / Университетски новини /

Покана за Общо събрание на УАСГ

20.10.2023

ПОКАНА
На основание на чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и по искане на Ректора на УАСГ,

на 22 ноември 2023 г. (сряда) от 15 часа в Аула Максима
при следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Ректора на УАСГ за периода декември 2019 до ноември 2023.
  2. Отчетен доклад на Председателя на Контролния съвет за периода декември 2019 до ноември 2023.
  3. Обсъждане и приемане на докладите на Ректора и Председателя на КС.
  4. Промяна на чл. 13, ал. 4, т. 3 от Правилника за дейността на УАСГ (предложението и мотивите за него са качени на страницата на УАСГ в раздела Правилници на УАСГ).
  5. Откриване на процедура за избор на председател и зам.-председател на Общото събрание на УАСГ, председател и зам.-председател и членове на Контролния съвет, Академичен съвет и Ректор на УАСГ.

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев,

председател на ОС на УАСГ