Начало / За Университета / Университетски новини /

Покани 1 и 2 за Общо събрание на УАСГ

13.11.2023

ПОКАНА 1
На основание на чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и по искане на Ректора на УАСГ,

на 13 декември 2023 г. (сряда) от 10:30 часа в Аула Максима
при следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Ректора на УАСГ за периода декември 2019 до ноември 2023.
  2. Отчетен доклад на Председателя на Контролния съвет за периода декември 2019 до ноември 2023.
  3. Обсъждане и приемане на докладите на Ректора и Председателя на КС.

 

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев,

председател на ОС на УАСГ

 

ПОКАНА 2
На основание на чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и по искане на Ректора на УАСГ,

на 13 декември 2023 г. (сряда) от 14:00 часа в Аула Максима
при следния дневен ред:

 

  1. Издигане на кандидатури за членове на Академичния съвет на УАСГ. (в допълнение към номинираните от общите събрания на факултетите и инициативните комитети)
  2. Представяне на изборните платформи от кандидатите за ректор на УАСГ.
  3. Дискусия с кандидатите за ректор на УАСГ.
  4. Провеждане на тайно гласуване за ректор на УАСГ, председател и зам.-председател на Общото събрание на УАСГ, председател и зам.-председател и членове на Контролния съвет и за Академичен съвет на УАСГ.

 

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев,

председател на ОС на УАСГ

 

Документи на Кандидатите за Ректор на УАСГ за мандат 2023-2027г.