Home / About the University / University News

University News

Покана за Общо събрание на УАСГ
13.09.2021, Председател на ОС на УАСГ
Заповед на Ректора на УАСГ №387/08.09.2021
09.09.2021

Source: Ректорат на УАСГ
Заповед на Ректора на УАСГ от 19.05.2021 г.
19.05.2021

Source: Ректорат на УАСГ
Заповед на Ректора на УАСГ №194/12.05.2021
14.05.2021

Source: Ректорат на УАСГ
Обява за конкурс за наемане на специалист по рентгенова флуоресценция
16.12.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6