Home / About the University / University News /

Национална кръгла маса: Експерименталното сеизмично инженерство в България - състояние и перспективи.

29.03.2022

Уважаеми колеги, в рамките на Архитектурно-строителна седмица 2022 - Интер Експо Център - 30.03 -02.04.2022 ще се проведе Национална кръгла маса под надслов " Експерименталното сеизмично инженерство в България - състояние и перспективи". Форума ще се проведе на 30 март (сряда) от 14 ч. в зала 4 на комплекса. Организатори са УАСГ, Национален център по сеизмично инженерство и Камара на строителите в България. Фокус на презентациите, които са подготвени за представяне и последващите ги дискусии ще бъде разработения Идеен инвестиционен проект за изграждане и оборудване на Лабораторен комплекс по сеизмично инженерство.