Home / About the University / University News /

Обява за конкурс за наемане на специалист по рентгенова флуоресценция
16.12.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Заповед 414/04.11.2020г.
04.11.2020
Заповед на Ректора от 414/04.11.2020г.
Заповед на Ректора на УАСГ - 2-ри ноември почивен ден
29.10.2020
Заповед на Ректора на УАСГ - 2-ри ноември почивен ден
КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН
28.10.2020
.ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН(ПОСТДОКТОРАНТ) КЪМПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ...
Обява за конкурс за наемане на лаборант Строителна лаборатория
06.10.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Заповед на Ректора на УАСГ
27.03.2020
 от 27.03.2020 г.
Source: Ректорат на УАСГ
Стипендии на "Европейски форум Алпбах"
13.03.2020
 За подробна информация вижте прикачения файл.
Source: МОН
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 9