Home / About the University / University News /

Заповед на Ректора във връзка с COVID-19
09.03.2020, Ректорат
Във връзка с горепосочения вирус и създадената обстановка, моля прочетете прикачения файл.
Заповед на Ректора във връзка с "Ковид-19" (COVID-19)
28.02.2020
Във връзка с горепосочения вирус и създадената обстановка, моля прочетете прикачения файл.
"Ковид-19" (COVID-19)
26.02.2020
 Във връзка с горепосочения вирус и създадената обстановка, моля прочетете писмото от МОН. 
Source: МОН
ОТКРИТ Е НОВ ПАРКИНГ В УАСГ
05.12.2019
Уважаеми колеги, От 3 декември 2019 г. е пуснат в експлоатация нов паркинг за преподаватели и служители на УАСГ с капацитет от 24 места, ...
Обява за конкурс за наемане на млад учен
04.12.2019
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА ...
УАСГ ИНИЦИИРА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН ХЪБ В СТРОИТЕЛСТВОТО
03.12.2019
На 2 декември 2019 г. в Заседателната зала на Ректората на УАСГ се проведе кръгла маса на тема: 1. Създаване на дигитален хъб в ...
Кръгла маса на тема „Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Република България“
03.12.2019
На 28 и 29 ноември 2019 г. в Заседателната зала на Ректората на УАСГ се състоя кръгла маса на тема „Управление и безопасна експлоатация на ...
Подадени документи на кандидатите за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г.
26.11.2019, Д. Недялков
в деловодството са постъпили документите на 6 (шест) кандидата за Ректор на УАСГ за мандат 2019-2023 г.
Source: Комисия по Избори 2019
Кръгла маса в УАСГ
22.11.2019
1. Дигитален хъб 2. BIM - технологии На 3 декември 2019 г. в 15,00 часа УАСГ организира кръгла маса на тема: 1. Създаване на дигитален хъб в ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9