Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 49 (2016) / Брой 4

Брой 4

 

 

 • Съвременни аспекти на геометричната нивелация 

Сл. Господинов, Е. Пенева, П. Пенев, Т. Ламбева, Ю. Цановски, С. Джорова, Г. Маринов, И. Радев

(пълен текст PDF)

 

 • Система за геодезически контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции

Т. Костадинов, А. Стефанова

(пълен текст PDF)

 

 • Земеустройството в съвременните еколого-икономически реалности 

М. Мотева

(пълен текст PDF

 

 • Приложение на БЛА (Безпилотни Летателни Апарати) в архитектурната фотограметрия

Ц. Атанасова 

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране и симулиране на природни бедствия с цел – управление при кризи

Д. Савова

(пълен текст PDF)

 

 • Подобряване на експлоатационното поведение на пътните настилки чрез стабилизация на основни и подосновни пластове

В. Николов, А. Михов 

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на влиянието на цикличното въздействие върху сцеплението на греди усилени с текстилбетон 

С. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 

 • Изследване на влиянието на нано-подобрители и фаялит в цименто-пясъчни разтвори 

М. Дончев, Н. Михайлов 

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на аспекти от взаимодействието между БРП (безнаставов релсов път) и съществуваща мостова конструкция

М. Николова, Ц. Благоев, Л. Георгиев 

(пълен текст PDF)

 

 • Дискретно моделиране на непрекъснати системи – числено и експериментално съответствие

П. Павлов, Д. Евлогиев

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на надлъжна пукнатина по смесена форма I/II/III в сърцевината на сандвич-греда

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на възможностите на лабораторна звукоизолирана камера за оценка на шумоизолацията на строителни елементи

С. Джамбова, Ц. Недков, И. Христев

(пълен текст PDF)

 

 • Върху някои нови ефекти в нанотънки органични монослоеве. Възможни приложения за контрол на качеството на водата

Г. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на ефективността на различни методи за стабилизационна обработка на меката питейна вода в гр. София

П. Калинков, С. Димитрова, Р. Петков

(пълен текст PDF)

 

 • Комбинирано хидравлично моделиране на дънна рампа с косо разположение

П. Тодоров

(пълен текст PDF)