Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 50 (2017) / Брой 4

Брой 4

 

 

 ГЕОДЕЗИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ

 • Земеустройствен план, карта на възстановена собственост и кадастрална карта – настояще и перспективи

М. Мотева, А. Стоева, П. Пенев, А. Каранов

(пълен текст PDF)

 

 • Картографско моделиране като част от създаването на образователни материали за защита от природни бедствия

Д. Савова

(пълен текст PDF)

 

 • Тестови гравметрични измервания по линия от държавната нивелачна мрежа

Е. Пенева, Б. Астарджиев, Т. Ламбева, Г. Митрев, Г. Маринов

(пълен текст PDF)

 

 

 

СТРОИТЕЛЕН  ФАКУЛТЕТ

 • Определяне на характеристичните стойности на модула на приплъзване за различни клечковидни съединители в едносрезни съединения от тип дисперсно армиран със стъклени влакна гипсокартон – масивна дървесина

В. Танев

(пълен текст PDF)


 • Поведение на стоманени шпилки, слепени с конструктивна дървесина, при комбинирано действие на осови и напречни сили

М. Шопски

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда

Л. Райчева, Цв. Георгиев, О. Ганчев, Ст. Райков

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на рамки с нецентричновключени диагонали (EBF) с нов тип заменяем сеизмичен свързващ елемент

А. Ашиков, Хр. Стефанов, Б. Белев

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на сеизмични свързващи елементи от готови стоманени отливки в рамки с нецентрично включени диагонали

Б. Ганчева, Цв. Георгиев, О. Ганчев, Ст. Райков

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на стоманобетонни дъги, усилени чрез композитни материали (CFRP) и стоманен обтегач

E. Абдулахад, М. Трайкова, Й. Ценкова

(пълен текст PDF)

  

 • Организационни, технологични, конструктивни решения за възстановяване и усилване на стоманобетонни сглобяеми конструкции

П. Христов, М. Петкова

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на стоманобетонни гредови елементи, усилени с външна напрегната армировка

С. Брозиг

(пълен текст PDF)

 

 • Директно интегриране на уравнението за движение на еднотонен осцилатор с хистерезисно съпротивление

З. Бонев, М. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Рискови фактори, влияещи на разходите и графика за изпълнение на инфраструктурни пътни проекти в България

Ж. Манчева, Ф. Рангелова, В. Попова

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на многослойни ограждащи системи на сгради с тухлена и стоманобетонна носеща конструкция, чрез използване на капилярно активни топлоизолационни материали от вътрешната страна

Пл. Чобанов, К. Ненов

(пълен текст PDF)

 

 • Микроструктурни изследвания на антични разтвори, използвани в строителството на сгради в римския град „Улпия Ескус“

Ф. Ончева, Д. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Основни технологични параметри при 3D-печата с композити на циментова основа

Ст. Иванова, Р. Захариева

(пълен текст PDF)

 

 • Първи предизвикателства, свързани с въвеждането на строително-информационното моделиране у нас

М. Кутева-Генчева

(пълен текст PDF)

 

 • Инженерен анализ на параметри, характеризиращи честотното и енергийното съдържание на сеизмични сигнали на база на реални регистрации

М. Жиков, Г. Моллова, М. Кутева-Генчева

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на устойчивостта на плочи при използване на модел, разделящ мембранното и огъвното действие – част 1

Ст. Доспевски, З. Бонев

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на устойчивостта на плочи при използване на модел, разделящ мембранното и огъвното действие – част 2

Ст. Доспевски, З. Бонев

(пълен текст PDF)