Home / About the University / Structure and Administration / Комисия по академична етика / Състав

Състав

 Председател: проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова

Членове:

1. доц. д-р адв. Бисерка Тодорова Маринова
2. доц. д-р арх. Екатерина Кръстева Сентова
3. доц. д-р Диана Тодорова Йорданова
4. доц. д-р инж. Александър Василев Трайков
5. Живко Борисов Ковачев