Начало / За Университета / Структура и управление / Съвет на настоятелите

Съвет на настоятелите

От края на 2008 г. към Университета се създаде Съвет на настоятелите, чиито функции се свеждат най-общо до даване на обществена подкрепа за решаване на проблемите на Университета и установяване на пряка по-тясна и ефективна връзка със строителната практика, с медиите и обществените организации.

За членове на Настоятелството бяха избрани с решение на Академичния съвет:

  • инж. Стефан Чайков – председател на съвета на настоятелите, член на националния съвет на асоциация на индустриалния капитал в България и председател на ББК „Пътища“
  • проф. дтн Николай Вълканов- председател на борда на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД, председател на минно-геоложката камара, заместник-председател на "КРИБ"
  • арх. Ангел Захариев –управител на "А и А Архитекти" ООД
  • арх. инж. Валентин Трашлиев – главен изпълнителен директор на „Евро Алианс Инженеринг“
  • инж. Иво Трингов – изпълнителен директор на фирма „Кордеел България“
  • Таня Петрова – репортер, вестник „Сега“ –избрана от Студентски съвет
  • инж. Огнян Атанасов -Зам.-председател на КИИП
  • арх. Здравко Здравков – представител на Столична община