Начало / Обучение / Семестриални такси

Семестриални такси

Заплащане на семестриални такси

Всички такси в УАСГ се заплащат безкасово.

1. Плащане чрез POS-терминал (картово терминално устройство) на следните места:
- Финансово-счетоводен отдел - каса (над зала 250)
- Корпус А на УАСГ - каса студентски наеми.

След плащане студента получава квитанция, която представя във факултетната канцелария.

2. Плащане чрез бюджетно платежно нареждане

Студентите заплащат таксите си за обучение по банкова сметка:
банка - БНБ-ЦУ
BIC - BNBGBGSD
IBAN - BG84BNBG96613100174501

Образец на платежно нареждане:

Студентите трябва да попълват в нареждането
- в полето "Основание за плащане" – ЕГН/ЛНЧ и имената на студента по лична карта, за когото се заплаща таксата;
- в полето "Още пояснения" – специалността, курса и факултетния номер на студента, за когото се заплаща таксата.