Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Скетч Ъп

Скетч Ъп

 Целта на курса „Въведение в Sketch Up " е едно цялостно представяне на възможностите на SketchUp.

 Курсът „Въведение в Sketch Up " е подходящ  за дизайнери, сценографи, архитекти, инженери, както и за всеки, който би искал да се научи да създава двуизмерни и триизмерни модели с най-различно предназначение.

Този курс предлага едно цялостно представяне на възможностите на SketchUp. Курсистите придобиват базови умения за работа с обекти в триизмерна и двуизмерна среда, пресичане на обеми, създаване на  разрези, работа с текстури и материали, и тяхното използване при генериране на визуализации, отчитане на осветление и сенки и др.

Придобитите в курса умения са особено подходящи при началната фаза на процеса на проектиране – създаване и презентиране на концептуалния проект, подробно разработван впоследствие както в SketchUp, така и в средата на други специализирани програми.

Курсът използва методика на преподаване, построена върху презентиране на последователните инструментите от разглежданата тема и тяхното непосредствено практическо реализиране от курсистите при създаването на триизмерен модел. По този начин, в края на курса, курсистите са преминали през практическата реализация на всички етапи, свързани със създаването на виртуален модел и генериране на чертожната му документация, овладявайки базовите умения за самостоятелна работа със Sketch Up в своята професионална дейност.

Особено  полезно и практично е, че през цялото време на курса ще има едновременно преподавател и асистент, което ще позволи безпрепятствена работна среда и бърз напредък. 

 

Логично, заключителната тема на курса е свързана с публикуването на проекта: аранжиране на чертожните листове, отпечатване в желан мащаб, записване в различни формати - dwg, pdf; комуникиране чрез обмен на информация с други програми - AutoCAD, специализирани           CAD системи и програми за визуализация и др.

Курсът „Въведение в Sketch Up” е изключително полезен както за полагане на солидни основи на приложение на специализирани компютърни технологии в професионалната работа (при начинаещи), така и за систематизиране и допълване на получените чрез самоподготовка и други пътища първоначални умения за работа с програмата.

 

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 40 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч.до 20,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ - Архитектурен факултет,  корпус А, 8-ми етаж,  зала 806 или 808

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц. д-р арх. Боян Георгиев

арх. Мирослав Велков

ТАКСА

190,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

Тел: (+359 882 52 95 92) ; (+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524

ONLINE Заявка