Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 5

Брой 5

   

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 • Методика за избор на хидравлична преса за усилване на стоманобетонни конструкции чрез външно предварително напрягане

Г. Иванов, К. Радлов, Ив. Павлов

(пълен текст PDF)

 

 • Съществени моменти при осигуряване на вибрационната безопасност на строителна механизация

П. Шушулов, К. Радлов, Л. Хрисчев, Г. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Система за управление на безопасност и здраве при работа в сектор строителство

Ж. Манчева

(пълен текст PDF)

 

 • Корпоративният социален капитал – фактор за ефективно управление на строителната фирма

A. Маричова, П. Найденова

(пълен текст PDF)

 

 • Вземане на решение при управление на строителен проект чрез дърво на решенията и вероятностен анализ

Ж. Манчева

(пълен текст PDF)

 

 • Политика на строителната фирма за създаване на стратегически ресурс с цел изграждане на конкурентни предимства

A. Маричова

(пълен текст PDF)

 

 • Знанията за строителната площадка и мястото им в системата от знания за управление на строителните проектим

В. Желязкова

(пълен текст PDF)

 

 • Развитие на пазара на жилищни имоти в България

И. Каменова

(пълен текст PDF)

 

 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ  

 • Екологичните декларации на строителни продукти – необходимост, ползи и практическо приложение

Я. Кънчева, Р. Захариева

(пълен текст PDF)

 

 • Influence of Catalyst Waste on Ceramics and Expanded Clay Lightweight Concrete Properties

M. Vaiciene, J. Malaiskiene, O. Kizinievic

(пълен текст PDF)

 

 • Комплексен подход за идентификация на сулфатоустойчив портланд цимент във втвърден бетон

И. Ростовски, В. Найденов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на звукоизолационната способност на съчетани строителни елементи

С. Джамбова, Н. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране и изследване на баланса между соларни топлинни печалби и топлинни загуби от топлопреминаване през зимните месеци в енергийно ефективните сгради

Ст. Иванова, Пл. Чобанов

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни хидроизолационни системи на мостове

Д. Назърски

(пълен текст PDF)

 

 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД  

 • Инженерен прочит на международните СИМ стандарти

М. Кутева-Генчева, Кр. Бошнаков

(пълен текст PDF)