Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Взаимоспомагателна каса

Взаимоспомагателна каса

НВСК на КНСБ е взаимоспомагателна каса надскачаща мащаба на фирмения, браншовия или регионалния размер.

НВСК на КНСБ е реален инструмент, реално преимущество, достижимо САМО чрез членството в КНСБ, това е нагледен пример за една от ползите да бъдеш член на КНСБ.

Основната дейност е предоставяне на парични взаимопомощи на членовете за удовлетворяване на битови и социални потребности.

Сдружението не формира и не разпределя печалба от дейността си, а се стреми да насърчава взаимопомощта и спестовността сред своите членове чрез собствени усилия и средства.

Повече информация:
www.nvsk.knsb-bg.org
http://knsb-bg.org
https://www.facebook.com/NVSKnaKNSB?fref=ts
02 4010 677 
0884 117 820 
nvsk@knsb-bg.org