Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 7

Брой 7

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 
 

 

30 години Факултет по транспортно строителство 

 

 

 • Геодинамични условия на свлачището на пътя за хълма Трапезица, град Велико Търново

А. Лаков, Ст. Стойнев

(пълен текст PDF)

 

 • Снегозащита на автомобилните пътища. Оценка на проблема в Р България

Е. Иванова, И. Сулай, И. Стайков

(пълен текст PDF)

 

 • Геотехнически условия за изграждане на тунел „Стара Кресна“ на АМ „Струма“

С. Стойнев, А. Лаков

(пълен текст PDF)

 

 • Укрепване на стръмни откоси с геомрежи

Б. Братоев, И. Дойков

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на строителни материали с природен произход при шумовото осигуряване на сгради

Е. Иванова, Д. Бояджиева

(пълен текст PDF)

 

 • Възпитаници на УАСГ – основен фактор за развитието на българските железници

М. Лепоев, Й. Тасев

(пълен текст PDF)

 

 • Железопътен транспорт за обслужване на големи товародатели

С. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Съпоставяне на критериите на Mohr-Coulomb и Drucker-Prager при моделиране на първичната облицовка при тунелите

Н. Бабунска-Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Investigation of Structure Borne Noise for a Steel Railway Bridge

A. Zhelyazkov, L. Moschen, I. Arnuga, M. Fegerl

(пълен текст PDF)

 

 • Приложения на ТПМ за къси тунели

К. Баплер, Р. Ангелов

(пълен текст PDF)

 

 • Подмяна и ремонт на лагери на мостови конструкции

П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на хидроизолирането и отводняването за поддържането и експлоатацията на транспортните съоръжения

Е. Иванова, Д. Митева, Ст. Диновски

(пълен текст PDF)

 

 • Приложения на геосинтетични материали при инфраструктурни проекти

Е. Иванова, Р. Вишанов

(пълен текст PDF)

 

 • Нарастване на центробежното ускорение в преходни криви

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)