Начало / За Университета / Структура и управление / Защита на личните данни

Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните:

Име: Николай Куюмджиев
Адрес: п.к. 1046, гр. София, бул. Христо Смирненски №1, Нова сграда, корпус Б, ет. 3, стая 325
e-mail: dpo@uacg.bg
 

 Политика за обработване на личните данни на физически лица в Университет по архитектура, строителство и геодезия

Според Общ регламент за защита на личните данни имате право на:
· Информираност (във връзка с обработването на личните Ви данни);
· Достъп до собствените Ви лични данни;
· Коригиране (ако данните са неточни);
· Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
· Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
· Преносимост на личните данни между отделните администратори;
· Възражение спрямо обработването на личните Ви данни.