Начало / За Университета / Ректорат / Зам.-ректори

Зам.-ректори

На своето първо заседание на 20 януари 2016 г. Академичният съвет на УАСГ по предложение на Ректора избра следните заместник ректори:

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Зам.-ректор по учебни дейности, качество и акредитация

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор