Начало / За Университета / Ректорат / Зам.-ректори

Зам.-ректори

Академичният съвет на УАСГ по предложение на Ректора избра следните заместник ректори:

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Зам.-ректор по учебни дейности и докторантури

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност, качество и акредитация

доц. д-р инж. Петър Николов
Зам.-ректор по международно сътрудничество и интеграция

доц. д-р Тони Венелинов
Зам.-ректор по информационни технологии и развитие

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор