Home / About the University / Unions / ФУНИС / За нас

За нас

Photo Gallery

  • Плакет-грамота
  • Грамота
  • Поздравителен адрес от Българския парламент
  • Съдебна регистрация ФУНИС
  • Удостоверение Председател ФУНИС