Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет

Ректорски съвет

В Ректорския съвет участват Ректорът и неговите заместници, Помощник-ректорът, Деканите на факултетите, Директорите на Департаменти, Директорът на ДФСД,  Директорите на центрове и на УИК, Юридическия съветник, представители на Студентския съвет.

 Ректорският съвет е консултативен орган. Свиква се от Ректора и обикновено заседава през две седмици във вторник от 11 часа. При необходимост Ректорът кани и други участници да присъстват на заседанията на съвета.