Начало / Студенти и Докторанти / Здравно осигуряване и студентски кредит / Здравно осигуряване на български студенти и докторанти

Здравно осигуряване на български студенти и докторанти

Съгласно чл.40 ал.2 от ЗЗО за сметка на републиканския бюджет се осигуряват следните лица, освен ако не са осигурени по реда на ал.1 от същия член:
- студенти, редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст и докторанти, редовно обучение по държавна поръчка /чл.40 ал.2 т.2 от ЗЗО/

 

 

 


 Оттук можете да изтеглите декларацията за здравно осигуряване:                                       Декларация за здравно осигруряване

 

 

Разяснителни указания

Право на здравно осигуряване придобиват само тези студенти и докторанти, които отговарят на долупосочените условия:
1. Подадена в началото на всяка нова учебна година декларация във факултетната канцелария;
2. Ненавършени 26 години (не важи за докторантите);
3. Отсъствие на доходи (от трудов договор, наследствени пенсии и т.н.);
4. Студентът е редовна форма на обучение, а докторантът е редовна форма обучение и държавна поръчка;
5. Статусът е:
- записан
- прекъснал
- дипломант в срока на обучение /чл. 91 ал.7 т.3 от ЗВО/

При промяна състоянието на здравната декларация, дори в средата на семестъра, всеки студент или докторант е длъжен да подаде нова декларация.

Новоприетите студенти от 1-ви курс започват да бъдат осигурявани от месеца, в който започва учебния процес. В периода между завършването на училище и започването на академичната година в университета - тези един, два, понякога и три месеца, не се покриват за сметка на държавния бюджет /чл.91 ал.7 т.3 от ЗВО/, което означава, че всеки завършил ученик, който е приет във висше учебно заведение, трябва да внесе за своя сметка здравноосигурителните си вноски /указание от НАП www.nap.bg/.

Студентите се осигуряват за сметка на републиканския бюджет включително и за месеца на редовна дипломна сесия от курса на обучението.

Студенти, които са задочна форма на обучение, не се осигуряват от републиканския бюджет.

Проверявайте редовно здравноосигурителен си статус на сайта на НАП –  www.nap.bg
Здравни права се губят, ако имате повече от 3 поредни неплатени месечни вноски.

За контакт:                                                                                                                                                                        Мария Сапунджиева - инспектор студенти /ФСО/

                     e-mail: osi@uacg.bg