Начало / Наука и проектиране / "УАСГ - ЦНИП" ЕООД / Контакти

Контакти

 "УАСГ - ЦНИП" ЕООД

 
ул. "Добри Войников" 2
uacg_cnip@abv.bg
uacg-cnip@uacg.bg
tel:(+359 2) 963 32 59, 865 67 10
fax:(+359 2) 865 69 34

 

проф. д-р инж. Иван Марков
Управител
 
проф. д-р инж. Богомил Петров
Управител
 
Зоя Владова
Организатор
 
Маргарита Станева
Касиер-счетоводител