Home / About the University / Central administration / / Management / Сектор "Докторантури и продължаващо обучение"

Сектор "Докторантури и продължаващо обучение"

Светлана Василева - Инспектор, учебна дейност
Звездичка Добрева - Инспектор, учебна дейност