Home / About the University / Central administration / / Management / Сектор "Чуждестранни граждани и следдипломна квалификация“

Сектор "Чуждестранни граждани и следдипломна квалификация“

Сийка Илова - Инспектор, учебна дейност
Глория Накова – Петкова - Инспектор, учебна дейност