Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures /

Публична защита на докторска дисертция

02.09.2019, Катедра "Технология на архитектурата"

Photo Gallery


 Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх. Даниела Иванова на тема "Съвременни дървени конструкции за етажни сгради " ще се проведе на 01.10.2019 г. в зала 316, корпус А от 17.00 ч.