Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures /

Публична защита на докторска дисертация

09.09.2019, Катедра "Технология на архитектурата"

Photo Gallery


 Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх. Нора Йорданова на тема "Структурно-функционален модел на тектониката в архитектурата" ще се проведе на 08.10.2019 г. в зала 316, корпус А от 17.00 ч.