Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2019-2020 / Програмни страни - ТРЕТА ПОКАНА

10.09.2019

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през ВТОРИ семестър на учебната 2019 - 2020 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 04 октомври 2019 г. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).

Приложение: списък със свободни места по университети.

Забележка: Актуална информация за всички университети партньори - срокове за кандидатстване, езикови изисквания и друго се намира на страницата на отдела: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори