Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове

Краткосрочни курсове

 

 Дати, сума за обучение, преподаватели, място на провеждане

 AutoCAD 2D - компютърна графика
- вечерен /17,00 ч. - 20,00 / 

 - при събиране на група от 10  курсиста                                                                                                  - 60 уч. ч. – цена 285,00 лв., зала 516, корпус Б 
 - лектор - гл. ас. д-р инж. Албeна Дойчева

AutoCAD 2D - компютърна графика  
 - съботно/неделен    /9,00 ч. -14,00 /- 5 седмици                                                                                         - при събиране на група от 10 курсиста                                                                                                 -60 уч. ч. - цена 285,00 лв., зала 516, корпус Б
 -лектор - гл. ас. д-р инж. Албена Дойчева

AutoCAD 2D - компютърна графика 
      -вечерен  /17,00 ч. – 20,00 ч./ - 15 работни дни
      -при събиране на група от 10 курсиста
      -60 уч.ч. - цена 285,00 лв. зала 516, корпус Б
      -лектор - инж. Антоанета Гардакова 

 Nemetschek ALLPLAN 2015/2016/ - въведение
- вечерен /17,00 ч. - 20, 00 ч./
- при събиране на група от 10 курсиста
- 60, уч. часа - цена 300,00 лв.
- лектор - ас. арх. Бисер Козлев

Nemetschek ALLPLAN 2015/2016/, част втора - BIM
- вечерен /17,00 ч. - 20,00 ч./ - 6 работни дни
- при събиране на група от 10  курсиста
- 24 уч. ч. - цена 136,00 лв.
- лектор
 - ас. арх. Бисер Козлев

Nemetschek ALLPLAN 2015/2016/ , част трета - визуализация и презентация 
- вечерен /17,00 - 20,00 ч./ - 6 работни дни
- при събиране на група от 10 курсиста
- 24 уч. ч. - цена 136,00 лв. 
- лектор - ас. арх. Бисер Козлев

ArchiCAD
- Компютърни технологии за архитекти 
- базов курс

- вечерен /17,00 ч. – 20,30 ч./ - 10  работни дни
- при събиране на група  от 10  курсиста
- 46 уч. ч. - цена 220,00 лв., зала 807, корпус А
- ръководител на курса - гл. ас. д-р арх. Данаил Недялков

ArchiCAD 
- Комуникиране, документиране и публикуване на проекта- ниво 2а,
- вечерен /17,00 ч. – 20,30 ч./ - 5 работни  дни
- при събиране на група от 10  курсиста
- 20 уч. часа - цена 200,00 лв.
- ръководител на курса - гл.ас.арх. Данаил Недялков

ArchiCAD
- Специализирано моделиране и визуализация
- ниво 2б
- вечерен /17,00 ч. – 20,30 ч./ - 5 работни дни
- при събиране на група от 10  курсиста
-  20 уч. часа - цена 200,00 лв.
- ръководител на курса - проф. д-р арх. Асен Писарски

Архитектурна визуализация с ARTLANTIS STUDIO 3.0 -
- вечерен /17,00 ч. – 20,30 ч./ - 5 работни дни
при събиране на група от 10  курсиста
- цена 200,00 лв., зала 807, корпус А
- лектори  -  проф. д-р арх. Асен Писарски ;
                     гл.ас. арх. Данаил Недялков
 

3D Studio MAX   - въведение
- вечерен /17:00 ч .– 20:00 ч./ - 10  работни дни
- при събиране на група от 10 курсиста
- 40 уч. ч. - цена 230,00 лв. 
- ръководител на курса - доц. д-р арх. Боян Георгиев

3D интериорно моделиране с AutoCAD
- вечерен /17,00 ч. - 20,30 ч./ - 5 работни дни
- при събиране на група от 10  курсиста
- 25 уч. ч. - цена 145,00 лв.
 
3D визуализация - интериорен дизайн
- вечерен /17,00 ч. - 20,00 ч./ - 5 работни дни
при събиране на група от 10  курсиста
- 25 уч. ч. - цена 145,00 лв., зала 806, корпус А
- лекторНиколай Михайлов

Въведение в  REVIT 2022
- вечерен /17,00 ч. – 20,00 ч./ - 10 работни дена
- при събиране на група от 10  курсиста
- 40 уч. ч. - цена 190,00 лв., зала 806, корпус А
- ръководител на курса - доц. д-р арх. Боян Георгиев

Въведение в Архитуктурната логоптика
- вечерен /18,00 ч. – 20,00 ч./  2 модула 
при събиране на група от 10  курсиста
- 12 уч. ч. - цена 120,00 лв., зала 211, корпус А
- лектор - доц. д-р арх. Тодор Цигов

AutoCAD Civil 3D 
/ за транспорно строителство., В и К, геодезия, геология, хидрогеология, маркшайдество /

  Въвеждащ курс:
- вечерен /17,00 ч. – 21,15 ч./
- при събиране на група от 10  курсиста
- 25 уч. ч. - цена 230,00 лв.
- лектор - гл. ас. инж. Иван Кунчев

Основен курс:
- вечерен /17,00 - 20,00 ч./
+ събота /10,00 - 14,00 ч./
при събиране на група от 10  курсиста
-  цена 195,00 лв.
- лектор - гл. ас. инж. Иван Кунчев

 Пространства:
- вечерен /17,00 - 20,00 ч./
+събота /10,00 - 14,00 ч./
при събиране на група от 10 курсиста
- цена 150,00 лв.
- лектор - гл. ас. инж. Иван Кунчев

Анализ на строителни конструкции със SAP2000
- вечерен /17,00 ч. – 21,00 ч./ - 12 работни дни - понеделник, сряда и петък
- при събиране на група от 10 курсиста 
- 48 уч. ч. - цена 235,00 лв.
- лектор - гл. ас. инж. Валентин Чобанов 

Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP2000
- съботно/ неделен   8 дни  - от 9,00 ч. до 11,30 ч. и от 12,00 ч. до 14,00 ч.
- при събиране на група от 10 курсиста
- 48 уч. ч. - цена 235,00 лв.
- лектор - доц. д-р инж. Соня Първанова
 
Моделиране и анализ на строителни конструкции
с Autodesk Robot Structural Analysis Professional
- ARSAP2013

- вечерен /17,00 ч. - 20,00 ч./ - 10 работни дни
- при събиране на група от 10 курсиста
- 40 уч. ч. - цена 300,00 лв.
- лектор - доц. д-р инж. Добромир Динев


Autodesk Robot Structural Analysys Professional /ARSAP2011/2012/
- програма -

 Оразмеряване с Autodesk Robot Structural Professional 2011 /2012
- оразмеряване на стоманени елементи  / греди, стойки, рамкови възли /
  и стоманобетонни елементи / плочи, стойки и колони, единични и ивични фундаменти /
   - програма  -

SAP 2000, версия 14 - Моделиране и анализ на пространствени системи

- програма - 

Моделиране и анализ на мостови конструкции с модула BRIDGE на SAP 2000
- програма  - 

Моделиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD STRUCTURAL DETAILING /ASD/
- вечерен /17,00 ч. - 20,15 ч./
- при събиране на група от 10 курсиста 
- 32 уч. ч. - цена 390,00 лв.
- лектор - инж. Живко Митев, КАД Пойнт ЕООД

Компютърен анализ на 2 D и 3 D конструкции с ANSYS 13
/строителна статика, еластичност, устойчивост, динамика и земетръс по БДС/ 
- за студенти от ІV и V курс, инженери, докторанти, преподаватели и др.
- съботно-неделен /8,30 ч. - 14,00 ч./
- при събиране на група от 10 курсисти
- 48 уч. ч. - цена 310,00 лв.
- лектори - доц. д-р инж. Боян Дамянов и инж. Корнелия Дамянова

Компютърен анализ на 2 D и 3 D конструкции с ANSYS & CivilFEM 12
/ с нови елементи от версия 13 и 14/,
съгласно норми EC2, EC3, EC8, БДС и др.

/анализ на стоманени и стоманобетонни конструкции; строителна статика, еластичност, устойчивост, динамика и земетръс,съгласно европейски, български и др. норми / 
- за студенти от ІV и V курс, инженери, докторанти, преподаватели и др.
- съботно/неделен, /8,30 ч. - 14,00 ч./
- 48 уч. ч. - цена 310,00 лв., зала "Темпус", ІІІ -ти етаж, корпус Б
- лектори - доц. д-р инж. Боян Дамянов  и инж. Корнелия Дамянова

Анализ на строителни конструкции с програмна система ETABS
част I – 50 часа
- за студенти след ІІІ курс, дипломанти, инженери, докторанти, преподаватели и др. със собствен лаптоп и инсталирана програма
- съботно/неделен /9,00ч. - 13,00 ч./
- при събиране на група  от  10 курсиста
- лектор - гл. ас. инж. Валентин Чобанов

Компютърни технологии в геотехническото проектиране по ЕВРОКОД 7 и ЕВРОКОД 8
- вечерен /17,00 ч. – 20,00 ч./
при събиране на група от 9 курсиста
- 40 уч. ч. цена 240 лв.
лектор - доц. д-р инж. Лена Михова

Управление на строителни отпадъци
- съботен курс, зала 1110, корпус Б
- при събиране на група от 20 курсиста
- 12 уч. ч. - цена 80,00 лв.
-  лектор - доц. д-р инж. Румяна Захариева 

Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие:
модул: Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях:
- вечерен /18,00 ч. – 20,00 ч./ - 10 работни дни 
- при събиране на група от 20 курсиста
- 20 уч. ч. - цена 186,00 лв., Лаборатория по енергийна ефективност, корпус Б
- лектори:  доц.  д-р инж. Румяна Захариева,
                                           арх. Николай Маринов,
                                           арх. Ива Делова

 MatLab&Simulink за инженери (версия MatLab 2016a)
предназначен за специалисти, завършили инженерни специалности и студенти от ІV и V курс
- дневен от  8,15 ч.
- при събиране на група от 10 курсиста
- 40 уч. ч. - цена 235,00 лв.,  лаборатория. 113, корпус Б
- ръководител на курса  - доц. д-р инж. Петър Павлов
 
Специализиран английски език - два модула по 90 уч. ч.
за студенти, служители, архитекти, инженери и др.
- I - ви модул  
- начин на провеждане:  вечерни - вторник и четвъртък  по 3 уч. ч.
- при събиране на група от 10 курсиста
- цена 333 лв. за всеки модул
- място на провеждане - катедра "Приложна лингвистика" към УАСГ, каб.502
- ръководител на курса - ст.пр.Добромира Хичева
 

 Общообразователен  английски език  -  4 нива по 120 уч. ч. с  по 2 модула от 60  уч. ч.
- начин за провеждане: дневни, вечерни, съботно/неделни - 2 пъти седмично по 3 уч. часа
- при събиране на група от 10 курсиста
- цена 430 лв. за всяко ниво
- място на провеждане - катедра "Приложна лингвистика" към УАСГ
- ръководител на курса - проф. Боян Алексиев

Одитор по пътна безопасност 
- основен курс:
- продължителност: 5 седмици:
- от понеделник до петък от 17:00 ч.  до 20:00 ч. 
  и събота от 9:00 ч.  до 16:00 ч.
- такса - 895.00 лв.                                                                                                                                            - място на провеждане: зала .............
- ръководител на курса - проф. д-р инж. Румен Миланов
  Курсът не се провежда с по-малко от 20 курсисти. Таксата трябва да бъде заплатена          предварително, до началото на курса.

Списък на  успешно завършилите курса одитори

ВАЖНО: Допълнително обучение на Одитори по пътна безопасност 
- вечерен, хибриден, т.е. присъствено и онлайн /17,00 ч. -  21, 00 ч./
- 12.09.2023 г. до 14.09.2023 г.
- 15 уч. ч. - цена 150,00 лв., Заседателната зала на Стр.факултет, Нова сграда , корпус Б
  Отнася се за опресняване на знанията на одитори, завършили Основните курсове.
  Провежда се на всеки пет години.

Въведение в EPANET - софтуер за стимулиране работата на водопреносими системи
- дневен   - 4  работни дни
датите са посочени в съобщенията към предстоящи курсове
- 20 уч. ч. - цена 200,00 лв. 
- лектор - гл.ас. д-р инж.Владимир Кукури

 Въведение в Скетч Ъп                                                                                                                             вечерен курс - вторник и четвъртък от 18:00 – 21:00 ч., събота от 12:00 ч. до 18:00 ч.                             32 уч.часа – цена 430,00 лв., зала 806, корпус А,                                                                                       -обучение е  9 дни                                                                                                                                           -ръководител на курса – арх.Мирослав Церовски

Оценка на недвижими имоти
За всички въпроси, касаещи записване, цена, начин на провеждане, сeртификат и
изпит за лиценз, се обръщайте към Камарата на независимите оценители

Оценка на земеделски земи
За всички въпроси, касаещи записване, цена, начин на провеждане, сертификат и
изпит за лиценз,  се обръщайте към  Камарата на независимите оценители

 Енергоефективност на сгради със строително-архитектурна насоченост
 

Забележка : При условие, че групите не са пълни в обявените дати, съответният курс се отлага до попълването му.

 

КУРСОВЕ ПО ЗАЯВКА
Провеждат се с  фирми или организации за групи от 10 - 12 човека /дневни или вечерни/

1. Компютризация на деловата дейност (MS Windows,Word,+ Excel) -  / 45 уч.ч., + 12 уч. ч./  - 220 лв. 

2.  Интернет приложения и мултимедия / 60 уч.ч. -  280 лв./

3.  WEB дизайн / 60 уч.ч.- 280 лв. /

4. Анализ на строителни конструкции с програма ETABS / 50 уч. ч. - 230 лв. / съботно-неделен/

5. Подготовка на презентации / 40 уч.ч.- 190 лв./

6. Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - ЕВРОКОД 2, / 30 уч. ч. - 420 лв./

7. Проектиране на стб. конструкции за сеизмични въздействия - ЕВРОКОД 8, / 45 уч.ч.- 620 лв./

8. Геотехническо проектиране, съгласно европейските норми / 46 уч.ч. – 295 лв./

9. Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения.

 

Забележки:  1. Сумите за обучение  се отнасят за един човек.
                       2. Курсовете могат да се провеждат по обявените теми или по други теми със 
                           строително/архитектурна  или компютърна насоченост