Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Почвени анкери

Почвени анкери

 Изготвената програма е в унисон с концепцията на Европейския съюз и съвременните тенденции за учене през целия живот и непрекъснато придобиване на допълнителни знания и квалификации. Курсът е насочен към всички инженери от практиката, както и служители на държавната администрация, които искат да задълбочат познанията сисвързани с проектирането, изпълнението и изпитването на почвени анкери.