Начало / За Университета / Акредитация / Рейтингова система

Рейтингова система

на висшите училища в България
От създаването на Рейтингова система през 2012 година УАСГ неотменно заема
първото място в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия

Плакет за първо място в Рейтинговата система
 

     
Ректорът на УАСГ получава плакети за първо място в Рейтинговата система
през 2019 г., 2018 г. и 2016 г.   

 Класиране за 2020 годинаКласиране за 2020 година