Начало / За Университета / Акредитация / Акредитация в чужбина

Акредитация в чужбина

Обучението по специалност “Архитектура” е акредитирано от:
RIBA - Кралския институт на британските архитекти;
Министерството на културата и комуникациите във Франция.

Всички инженерни специалности са акредитирани от FEANI.
УАСГ осигурява на своите възпитаници право да придобият званието “Евроинженер”, защото е акредитиран от най-голямата и авторитетна професионална организация на инженерите в Европа от FEANI - Федерацията на европейските инженери, която има съвещателен глас в Съвета на Европа по въпросите на инженерното образование и професионалните стандарти, и присъжда званието “Евроинженер”.

Акредитация от D.O.A.T.A.P, Република Гърция
С решение от 9 юни 2011 (Протокол № 115) на Отдела по университетско образование на Управителния съвет на Междууниверситетската организация по признаване на академични образователно-квалификационни степени (D.O.A.T.A.P) на Република Гърция, се признават дипломите по всички специалности, придобити в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Потвърждение на нотификацията по Директива 2005/36/ЕО
На 24 юни 2011 в официалното издание на ЕС се публикува поредното потвърждение на признаването на професионална квалификация Магистър-Архитект на придобилите диплома от УАСГ - специалност Архитектура.
Копие от изданието на ЕС