Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Факултативно обучение

Факултативно обучение

В Центъра за електронно и следдипломно обучение се приемат курсисти по следните специалности:

- Придобиване на професионална квалификация “УЧИТЕЛ”
Обучението ще се провежда вечер и в събота.
Кандидатите могат да бъдат с висше образование или студенти.
Успешно завършилите студенти получават документ за професионална квалификация съгласно нормативните документи.

Начало на приема – м. септември
Начало на семестъра – м. октомври


-Управление на земи и имоти
/по програма на Oxford Brookes University, UK/

- Мениниджмънт и предприемачество


- Компютърни технологии в проектирането

/за строителни инженери/

- Компютърна обработка на информацията

- Мрежова академия
/по програма на Cisco Systems за мрежови специалисти/