Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Новини /

«Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 България - Франция по програма Рила».

23.06.2021

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“

 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

 Регламентът на конкурса е публикуван в сайтовете :

 https://www.fni.bg/?q=node/1296

 https://www.campusfrance.org/fr/rila

Срокът за изпращане на проектните предложения по електронен път към Фонд "Научни изследвания" е до 17 часа на 28.06.2021 г.

 

 Източник: МОН/ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”