Home / Education / Continuing Education / News /

Кандидатстване за мобилност на докторанти по програма Еразъм+ за академична 2018-19 г. - ВТОРА ПОКАНА

21.05.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за академична 2018/ 2019 г. в направление: мобилност с цел обучение.

Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение през академична 2018-2019 година. След като изберат университет, кандидатите следва да изпратят запитване към конкретен преподавател в приемащата институция. Той трябва да потвърди в писмена форма, че приема да работи с докторанта за посочен период, не по-малък от три месеца и не по-късно от 30.09.2019 год. 

Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019г., както следва:
1. Формуляр за кандидатстване
2. Заповед за зачисляване
3. Копие от сертификат за владеене на езика, с който ще се извършва дейността.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на УАСГ:

Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО)/ Кандидатстване

Списък с университетите-партнъори по програмата:

Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Партньори